ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Υπόλοιπο Πλατείας Κονίτσης
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Παπάγου / Υπόλοιπο Πλατείας Κονίτσης / Γενική Παρουσίαση

Ο Δήμος διεκδικεί στην κυριότητά του το χαρακτηρισμό σε χώρο πρασίνου της Πλατείας Κονίστης στο τμήμα που περικλείεται από τις οδούς Φραγκογιάννη, Αργυροκάστρου και Παπανικολή από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού (Τ.Α.Σ.).

Υπόλοιπο πλατείας Κονίτσης  Υπόλοιπο πλατείας Κονίτσης