ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Κηφισιάς
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Χώροι Πρασίνου / Κηφισιά / Άλσος Κηφισιάς / Πληροφορίες - Ωράριο

Άλσος Κηφισιάς

Το Άλσος είναι ανοικτό καθημερινά από τις 7.00 π.μ μέχρι τις 23.00 κατά τους θερινούς μήνες και 7.00 – 22.00 τον υπόλοιπο καιρό.
Είναι δυνατή η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.
Επιτρέπεται η πρόσβαση σε ζώα που συνοδεύονται προσδεδεμένα με λουρί.