ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πεδίο του Άρεως
Περιήγηση
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Αθήνα / Πεδίο του Άρεως / Νέα - Εκδηλώσεις
Δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ»: «ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: Κλειστόν λόγω ενστάσεων» της Λώρης Κέζα.

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

 

 Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πάρκο στο Πεδίον του Άρεως ενώ επρόκειτο να αποδοθεί στο κοινό σε έναν μήνα ύστερα από έργα ανάπλασης, το πάρκο δεν έχει ακόμη ανοίξει εξαιτίας προσφυγών ορισμένων πολιτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των εργασιών.

 

 

 

Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

  επιστροφή
 

Ο μεγαλύτερος κήπος στο κέντρο της Αθήνας όπου συνυπάρχουν αρμονικά η τέχνη και η φύση. Το Πεδίον Άρεως με έκταση 230 στρεμμάτων αποτελεί ένα πνεύμονα πρασίνου ανάλογο του Εθνικού κήπου.