ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πεδίο του Άρεως
Περιήγηση
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Αθήνα / Πεδίο του Άρεως / Νέα - Εκδηλώσεις
Δημοσίευμα της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ»: «Τα φρικιά στον ροδώνα» της Λώρης Κέζα

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις προσπάθειες ορισμένων ατόμων να καταστρέψουν τα έργα ανάπλασης στο Πεδίο του Άρεως, την ευθύνη για το σχεδιασμό των οποίων έχει ο Αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης.

 

Δείτε αναλυτικά το δημοσίευμα

  επιστροφή
 

Ο μεγαλύτερος κήπος στο κέντρο της Αθήνας όπου συνυπάρχουν αρμονικά η τέχνη και η φύση. Το Πεδίον Άρεως με έκταση 230 στρεμμάτων αποτελεί ένα πνεύμονα πρασίνου ανάλογο του Εθνικού κήπου.